ด.ต.ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ เป็นข้าราชการตำรวจที่มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ประจำห้วง มกราคม - มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภาค 7

1. ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ 

2. App  "Police I lert U"