สภ.ปราณบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
พ.ต.อ.ประสม  หงษ์โต ผกก.สภ.ปราณบุรี
พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.ปราณบุรี
จัดสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
พร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ สภ.ปราณบุรี