เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี 

1

 

 

รอง สว.จร.สภ.ปราณบุรี

Tel. 

2

ร.ต.ท.คำนวณ   เอี่ยมสะอาด

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 858 - 9503

3

ร.ต.ต.ถนอม จันทรักษา

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 763 - 2256

4

 

ด.ต.สมหมาย ชมแค

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 518 - 2647

5

ด.ต.อาทิตย์  ขวัญทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 990 - 0579

6

ด.ต.สุนทร   แสงอินทร์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 904 - 7787

7

ด.ต.ทนงค์กิจ   ทรัพย์ประเสริฐ

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปราณบุรี

081 - 736 - 6638

8

ด.ต.พีรศิษฐ์   มีศักดิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี
(ธุรการจราจร)

Tel. 099 - 481 - 9559

11

ด.ต.เสวก  วิเวกวรรณ

(ช่วยราชการ)

Tel. 086 - 460 - 5681