1

พ.ต.ท.ภพธร  สีทะหา

รอง ผกก.สส.ฯ
ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 234 - 5789

2

พ.ต.ต.พิเชษฐ์  ชัยมาลา

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 088 - 635 - 9119

3

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

4

ร.ต.อ.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

5

 

ด.ต.วีระ  ทองโปร่ง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 773 - 9345

6

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel. 083 - 710 - 5080

7

ด.ต.สุชาติ  เหมือนสุวรรณ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 519 - 7155

8

   

ด.ต.ดำริ  ทองแผ่น

(ช่วยราชการ)

Tel. 087 - 156 - 6865

9    

จ.ส.ต.ภาณุมาศ  สาลี

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 519 - 7155

 10

 

ส.ต.อ.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015

 11    

ส.ต.อ.บดีพนธ์  กลิ่นวิราวัตน์

(ช่วยราชการ)

Tel. 093 - 667 - 7233