1

พ.ต.ท.วันชาติ  ม่วงศรี

รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 444 - 9144

2

พ.ต.ท.กฤษฎิพัจน์  ศรีอ่อน

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 063 8938555

4

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

6

ร.ต.อ.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

7

ร.ต.อ.ทศพร ผจญจิตต์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี 

Tel. 087 2705303

8

ด.ต.วิชาญ   กลิ่นกลุ่น

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 594 - 6989

9

ด.ต.พูนศักดิ์ ตังกุลานุพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

10

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel 

11

ด.ต.สุชาติ  เหมือนสุวรรณ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 

12

ส.ต.ต.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015