ระดับสัญญาบัตร  

1

พ.ต.ท.เสกสิทธิ์  จันทร

รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 063 - 793 - 5623

2

พ.ต.ท.ชยวัศ  วชิรเดชากร

สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 234 -5789

3

 

พ.ต.ต.วินัย  รัตนา

สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 618 - 7980

4

 

ร.ต.อ.เสริมสุข  ศิริรัตนพงษ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 651 -4619

5

ร.ต.อ.ธนพล  รักษาพันธ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 382 - 1998

6

ร.ต.อ.พนม   อังคณานันท์

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 555 - 1747

7

 

ร.ต.อ.ประมณฑ์  ผอบเพ็ชร

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 098 - 265 - 3757

8

ร.ต.อ.ณัฐวัสส์ ศรีสุวรรณ์

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel.  084 - 020 - 9049

9

ร.ต.อ.ชนะชัย  ป้อมปราณี

รอง สวป.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 385 - 2688

10

 

ร.ต.ท.สายันห์ เผ่าพันธุ์

รอง สว.(สส.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 914 - 4486

12

ร.ต.ท.วินัย สงกา

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 090 - 434 -6873

13

ร.ต.ท.ประมูล ทัศนานนท์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 857 3894

14

ร.ต.ท.แสวง  พรรณนาเหนือ

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 381 - 8097

15

 

ร.ต.ท.วีระ  มณีวงศ์

รอง สว.(จร.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 091 4143

16

 

ร.ต.ท.ประสงค์   พึ่งธรรม

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 502 5190

17

ร.ต.ท.กฤษณะ บูรณประเสริฐกุล

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 011 - 3366

18

 

ร.ต.ต.ณรงค์ ศิลปี

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 524 - 1904

19

ร.ต.ต.สมหมาย  บุญนิมิตร์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 761 - 4528

20

ร.ต.ต.ชูศักดิ์  นิดดา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 841 - 4770

21

 

ร.ต.ต.ชัยวัธน์  จินตรารักษ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 942 - 1423

 

                                         ระดับชั้นประทวน

23

ด.ต.มานิต  เทพกรณ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 093 - 020 - 9577

24

ด.ต.ไพรัตน์ รุ่งเรืองฤทธิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 496 - 6429

25

ด.ต.อุกฤษฎ์  บุปผาชาติ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 156 -656228

26

ด.ต.วรพันธ์   สุจริตพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 253 -  6960

27

 

ด.ต.พงศ์ธัญญ์  บัวภา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel.  087 - 151 - 5989

28

ด.ต.ตะวัน  ทะเลน้อย

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 912 - 6444

29

 

ด.ต.บุญเชิด  เพิ่มพูน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 570 – 1300 

30

ด.ต.พีระวิชญ์  หอมชวน

ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 781 - 8083

31

 

ด.ต.สุชาติ  เหมือนสุวรรณ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 061 - 519 - 7155

32

ด.ต.จรัญ   เล้าทวีทัพย์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 168 - 1744

33

ด.ต.อุดมศักดิ์   เปรมปรีดิ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 703 - 4589

34

ด.ต.บรรหาร ปัญญาพานิช

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 249 - 2515

35

ด.ต.สำรอง  วงแหวน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 177 - 6545

36

ด.ต.มานัส ศิริไพรทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 941 - 2930

37

ด.ต.พูนศักดิ์  ตังกุลานุพันธ์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 083 - 696 - 1038

38

ด.ต.สมพล   เหนี่ยวพึ่ง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 508 - 6337

41

ด.ต.สุรเชษฐ์  ชะลอสันติสกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 293 - 0919

42

ด.ต.สมหมาย  รัตนา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 007 - 7765

44

ด.ต.พิเชษฐ์ ภิญโญ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 722 - 9428

46

จ.ส.ต.พรชัย  หอมชวน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 999 - 2997

47

จ.ส.ต.มโน  อาจณรงค์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 096 - 848 - 7844

48

ส.ต.ต.อเนก  ฟักเถื่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 533 - 6267

49

 

ส.ต.ต.อัษฎาวุฒิ  พวกยะ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 092 - 928 -8336

50

ส.ต.ต.ธีรวัจน์  เชิดฉิ่ง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

0810701324

 

 

 

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--