สภ.ปราณบุรี ่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.วินัย รัตนา สวป.สภ.ปราณบุรี เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น * ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ * ศป.ปส.อ. ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในการ ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี