ประชาสัมพันธ์ "ภาค 7รณรงค์ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ลดความหายนะบนท้องถนน"

https://www.youtube.com/watch?v=Tu-GLGtFaQ0