สภ.ปราณบุรี เตือนภัย!! เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว มีอุบัติเหตุรายสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สภ.ปราณบุรี จึงมีการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีอุบัติเหตุขนาดใหญ่

สภ.ปราณบุรี
วันที่ 15 ม.ค. 2562
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ จันทร รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ สวป.สภ.ปราณบุรี
ควบคุมการปฏิบัติ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่
โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการซักซ้อม ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรี
- คณะ กต.ตร. สภ.ปราณบุรี
- เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปราณบุรี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลเขาน้อย
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างฯ
ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีอุบัติเหตุขนาดใหญ่ รถตู้ ชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิง บริเวณเส้นทางถนนรัฐบำรุง (ซอย 20) ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี