สภ.ปราณบุรี “บริการดุจญาติมิตร พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

สภ.ปราณบุรี
วันนี้ 15 ม.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี
ให้การช่วยเหลือประชาชน เดินทางจากชุมพร เพื่อท่องเที่ยวภาคเหนือ รถเสียไปต่อไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรี 
- ประสานช่างมาดำเนินการ 
- ให้ที่พักชั่วคราว ณ ศูนย์ปฏิบัติการจราจร 
- พูดคุยกับประชาชน อย่างเป็นกันเอง