พิมพ์
ฮิต: 251

สภ.ปราณบุรี 
วันนี้ 15 พ.ค.62 เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.ภพธร สีทะหา สวป.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
ส.ต.ท.เอนก ฟักเถื่อน 
ผู้รับผิดชอบตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โดยมี นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองยิงหมีและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี