สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี เดิมตั้งอยู่บริเวณ หน้าสถานีรถไฟปราณบุรีหมู่ที่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2527 ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ทางด้านทิศตะวันออก มีเนื้อที่ในส่วน ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรี จำนวน 15ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงทุกวันนี้