สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี เดิมตั้งอยู่บริเวณ หน้าสถานีรถไฟปราณบุรีหมู่ที่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2527 ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ทางด้านทิศตะวันออก มีเนื้อที่ในส่วน ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรี จำนวน 15ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงทุกวันนี้

1.    มีพื้นที่รับผิดชอบ    622.44  ตารางกิโลเมตร

2.    ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 255 กิโลเมตร  

3.    จำนวนประชากร 62,194 คน รวมประชากรแฝง 8000 คน รวมเป็น   70194 คน

4.    การคมนาคม2 ช่องทาง คือ ทางบก (รถยนต์สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ)  และ ทางน้ำ(ท่าเทียบเรือขนาดเล็ก)

 

5.     การปกครอง  เทศบาล 2 แห่ง อบต. 4 แห่ง  5 ตำบล  39 หมู่บ้าน