1

พ.ต.ท.สนั่น ศิริมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน)

Tel. 089 1248384

2

ร.ต.อ.ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 085 - 171 - 6655

3

ร.ต.อ.กรชวัล  จันทร์ศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 190 - 6030

4

ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ อาจอ่ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 0916

5

 

ร.ต.ท.เอกพจน์  ทิมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 615 - 6132

6

ร.ต.อ.หญิงสุนิตย์ นิธิไพบูลย์

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 872 - 2848

7

ร.ต.ท.อุดมศิลป์   สารเสน

ผู้ช่วยร้อยเวร 30

Tel. 081 - 458 1552

8

 

ร.ต.ท.ดิเรก  ช่วยพัฒน์

รอง สว.(ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 745 - 4252

9

ร.ต.ต.สมชาย  เย็นใส

ผู้ช่วยร้อยเวร  30

Tel. 089 - 836 - 3435

10

 

ร.ต.ต.พิมล จุลเจิม 

เสมียนประจำวัน

10

ร.ต.ต.วิเชษฐ์  ขุนสุข

ธุรการคดี

Tel. 089 - 193 - 5914

11

ด.ต.เกียรติศักดิ์ หนูวงษ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 355 - 5154

12

ด.ต.ศรชัย  แสนสวัสดิ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 804 - 2660

13

ด.ต.ณัฏฐ์พัฒน์  ปัญญาชนะกุล

เจ้าหน้าที่เดินรายงาน

Tel. 081 - 880 - 5806

14

ด.ต.สราวุฒ   บุญอยู่

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ /ธุรการคดี

Tel. 091 - 807 - 0048

 15

ด.ต.กนก  จันทกรี

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 

Tel 0864064077

16 

ส.ต.ต.ชยรพ อินทัสสกุล

ธุรการคดี

080 2591486