ร.ต.ท.เอกพจน์  ทิมทองรอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรีTel. 089 - 615 - 6132

1

พ.ต.ท.สนั่น ศิริมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน)

Tel. 089 1248384

2

 

พ.ต.ต.รมย์  อนุเคราะห์

(ช่วยราชการ)

Tel. 081 - 005 - 4408

3

 

พ.ต.ต.อนุสร  และมุสอ

สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 005 - 4408

4

 

ร.ต.อ.กรชวัล  จันทร์ศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 190 - 6030

5

 

 

 

 ร.ต.อ.อิทธิพล  คำหอม

(ช่วยราชการ)

Tel. 081 - 995 - 0916

6

 

 ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ อาจอ่ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 0916

7

ร.ต.อ.เอกพจน์  ทิมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 615 - 6132 

8

 

 

ร.ต.อ.หญิงสุนิตย์ นิธิไพบูลย์

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 082 - 872 - 2848

9

ร.ต.ต.สมชาย  เย็นใส

ผู้ช่วยร้อยเวร  30

Tel. 089 - 836 - 3435

10

 

ร.ต.ต.พิมล จุลเจิม 

เสมียนประจำวัน

11

ร.ต.ต.วิเชษฐ์  ขุนสุข

ธุรการคดี

Tel. 089 - 193 - 5914

12

ด.ต.เกียรติศักดิ์ หนูวงษ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 355 - 5154

12

ด.ต.ศรชัย  แสนสวัสดิ์

เสมียนประจำวัน

Tel. 086 - 804 - 2660

13

 

ด.ต.กนก  จันทกรี

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 

Tel 086 - 406 - 4077

 

 14

 

ส.ต.ท.ธีรวัจน์  เชิดฉิ่ง

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ /ธุรการคดี

Tel. 081 - 070 - 1324

15

ส.ต.ต.ชยรพ อินทัสสกุล

ธุรการคดี

Tel. 063 - 516 - 4199