27 มิถุนายน 2560 ร.ต.อ.ธีรพล ผ่องสะอาด ปราณ 60 พร้อมจราจร สภ.ปราณบุรี ให้ความรู้และชี้แจงการปฏิบัติแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี