"เตรียมรถ เตรียมคน ให้พร้อมก่อนเดินทางนะครับ"
ปราณ 1 ปราณ 611 ประชุมปล่อยแถว จราจร ชี้แจงข้อราชการ ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

24 พ.ย. 59 เวลา 11.00 น.กต.ตร.สภ.ปราณบุรี นำโดย นายอลงกต อิสราวาณิชย์กุล มอบเสื้อเกราะสะท้อนแสงสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 15 ตัว ตำรวจสายตรวจจำนวน 35 ตัว และแบตวิทยุสื่อสารจำนวน 30 ก้อน