สภ.ปราณบุรี 4 กรกฎาคม 2560 พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี 
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาวแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านในการปฏิบัติตามโครงการนี้ ต่อไป #จราจรปราณบุรี

ภารกิจหน้าทีป่ระจำวัน ในการปฏิบัติหน้าที่เริ่มจากเข้าแถวประชุมในเวลา 06.50 น. วิเคราะห์อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ตรวจความพร้อม ชี้แจงข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติ ก่อนปล่อยออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ประจำจุดสี่แยกปราณบุรีเพื่อระบายรถในช่วงเวลาเริ่งด่วน การบังคับใช้กฎหมายตามแผงที่กำหนด ตรวจร้านทองในเขตรับผิดชอบ  การอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามร้องขอ  (28 มิถุนายน 2560)

27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ จันทร รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี  พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรีเพื่อวิเคราะห์และชี้แจงข้อราชการ  ณ ศูนย์จราจร สภ.ปราณบุรี

 

27 มิถุนายน 2560 ร.ต.อ.ธีรพล ผ่องสะอาด ปราณ 60 พร้อมจราจร สภ.ปราณบุรี ให้ความรู้และชี้แจงการปฏิบัติแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ร.ต.อ.ทศพร ผจญจิตต์  ปราณ 60  ด.ต.สุนทร แสงอินทร์ ด.ต.ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ ส.ต.ต.สมภพ โคมสุวรรณ เจ้าหน้าที่ตำรวจราจร สภ.ปราณบุรี  ให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร การกวดขันวินัยจราจร เน้น การสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าไฟแดง   กำชับมิให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ และการใช้สัญญาณมือกรณีนักเรียนอาสาจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ยามเช้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดหน้าโรงเรียนบ้านอนุบาลปราณบุรี เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2560  เวลา 08.10 น.