พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์ ชมส.ปราณบุรี 2560
ฮิต: 225

15 มกราคม 2561 พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี พร้อมชุด ชมส. ร่วมกิจกรรมงานศพ ณ วัดปราณบุรี