พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์ ชมส.ปราณบุรี 2560
ฮิต: 253

สภ.ปราณบุรี 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี พร้อม ชุด ชมส.สภ.ปราณบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย แนะนำการป้องกันตนเอง การรักษาความปลอดภัยในชุมชน แก่ประชาชน หมู่ 8 วังวน ต.หนองตาแต้ม