9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ปราณบุรี แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ประชาชน ม. 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์