ร.ต.ต.วิเชษฐ์ ขุนสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปราณบุรี บรรยายให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม ร่วม จนท.ทหาร กอ.รมน.ภาค 1 ตามโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ในวันที่ 19 ก.พ.2561 เวลา 11.00 น.- 12.00 น.