2 มีนาคม  2561 พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.สภ.ปราณบุรี หัวหน้าชุด ชมส. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุด ชมส.สภ.ปราณบุรี และ  ชุด ปส.2 ประชุมร่วมกันในการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพ หมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด เพื่อชุด ชมส.จะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไข ตามขั้นตอน