โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด สภ.ปราณบุรี 

สภ.ปราณบุรี 14 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. 

⯑ร่วมประชุมขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ ฯ ของ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์⯑ณ ประชุมชั้น 3 สภ.ปราณบุรี ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วย
-พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
-พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี
-พ.ต.ท.ชยวัศ วชิรเดชากร สวป.ฯ/หน.ชุด ชมส.
-คณะทำงานโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด สภ.ปราณบุรี

2. ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน 
-นายเพิ่มพงษ์ ภพพินิจ กำนันตำบลหนองตาแต้ม
-นายอำนวย สุดกระแสร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 ต.หนองตาแต้ม
-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าคุ้มต่างๆ หมู่ที่10 ต.หนองตาแต้ม