วันที่  9  กุมภาพันธ์  2560 พ.ต.ท.ชยวัศ  วชิรเดชากร หัวหน้าชุด ชมส. พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เมื่อ ณ ศาลาวัดเขาน้อยบน  หมู่ 2  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--