พ.ต.ท.ชยวัศ  วชิรเดชากร หัวหน้าชุด ชมส. พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการถวายสักการะและแสดงความอาลัยพระบรมศพ เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2560  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโรงสูบ  หมู่ 6  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์