ร.ต.ต.วิเชษฐ์ ขุนสุข บรรยายให้ความรู้ โครงการครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง ณ อบต.เขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.