พิมพ์
หมวด: กิจกรรม งาน ป.
ฮิต: 325

สภ.ปราณบุรี 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. กับกิจกรรมตรวจความพร้อม ของอุปกรณ์ ยานพหานะ ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ