พิมพ์
หมวด: กิจกรรมงานอำนวยการ
ฮิต: 312

วันนี้ (26 มิ.ย. 2560) สภ.ปราณบุรี ดำเนินการ ซ่อมไฟส่องสว่างป้ายสถานีตำรวจบริเวณหน้า สภ. และเปลี่ยนไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารที่ทำการ ตลอดจนซ่อมห้องคุมคุมผู้ต้องหาและท่อระบายน้ำให้ใช้งานได้เป็นอยางดี