13 มกราคม 2560  ส.ต.ต.เอนก ฟักเถื่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ พร้อม อส.ตร. ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับหรุงภูมิทัศน์ตู้ให้ดูสวยงาม พร้อมให้บริการประชาชนครับ