จุดตรวจเขาน้อย ม. 2 ตำบล เขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120 

แผนที่จุดบริการประชาชนตำบลเขาน้อย

เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 2 นาย  

จ.ส.ต.มโน  อาจณรงค์  และ ส.ต.ต.ธีรวัจน์  เชิดฉิ่ง