ตำบล ปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประเทศไทย

แผนที่จุดบริการประชาชนตำบลปราณบุรี

เจ้าหน้าทีป่ระจำจุดตรวจ จำนวน 2 นาย 

ร.ต.ท.สายันห์  เผ่าพันธ์ และ ด.ต.พิเชษฐ  ภิญโญ