26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. สภ.ปราณบุรีจัดให้มีการประชุม กต.ตร. สภ.ปราณบุรี และมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ