27 ตุลาคม 2559 ปราณ 611 ปราณ20 รถยนต์ จราจร จุดตรวจหนองตาแต้ม อำนวยความสะดวกการจราจรและร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอปราณบุรี ณ วัดหนองตาแต้ม