พิมพ์
ฮิต: 628

ประชาสัมพันธ์ ครับ
การรับส่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามโครงการ "ตำรวจภูธรภาค 7 ร้อยดวงใจอาลัยพ่อของแผ่นดิน"

จำนวน 2 จุด คือ หน้า สภ.หัวหิน และ หน้า สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จุดส่งประชาชน : บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม หรือหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ เวลา 12.00 น. 
จุดรับประชาชนกลับ : บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 1 เวลา 16.00 น.