พิมพ์
ฮิต: 385

สภ.ปราณบุรี 28 มิถุนายน 2560 ด.ต.ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร / วิทยากร D.A.R.E. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา ตามโครงการ D.A.R.E