สภ.ปราณบุรี 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ปราณ 4 พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ชุด คฝ. ร่วมฝึกทบทวนการปฏิบัติ ณ ค่ายนเรศวร