สภ.ปราณบุรี   5 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล  รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี, ผกก.สภ.ปราณบุรี, ผกก.สภ.ปากน้ำปราณ, สวป.สภ.สามร้อยยอด นำนักเรียนและคณะครูเข้ารับการอบรมโครงการป้องกันอาชญากรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาพื้นที่ สภ.ปราณบุรี,สภ.ปากน้ำปราณ และสภ.สามร้อยยอด ณ ห้องประชุมเพชรมรกต เทศบาลตำบลปราณบุรี

เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.วินัย รัตนา สวป.สภ.ปราณบุรี ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรม การป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อืนจากอาชญากรรม

เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.วิเชษฐ ขุนสุข รอง สว (ป.) สภ.ปราณบุรี ให้ความเกี่ยวกับยาเสพติด และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยยาเสพติด

เวลา 11.00 น. อาจารย์รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศ การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศและการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อันตรายจากสื่อโซเชียล เช่น facebook

 

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. คณะวิทยากรจากตำรวจตระเวณชายแดนที่ 145 แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยอาชญากรรม ยาเสพติด ความเสี่ยงต่อการถูกลวงละเมิดทางเพศ การตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์

 

กิจกรรมมอบประกาศและปิดโครงการ