เปิดรับสมัครจิตอาสา 12-31 กรกฎาคม 2561 โครงการฯ "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ"
ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาฯในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ระหว่างวันที่ 12 - 31 ก.ค.61 นี้ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

อู่ปราณบุรี คาร์เซ็นเตอร์ ได้ส่งมอบรถยนต์หลวง ทะเบียนตราโล่ 22227
ให้กับ กต.ตร. เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนำไปซ่อมแซม โดยมี ส.ต.ต.เอนก ฟักเถื่อน สายตรวจหนองตาแต้ม เป็นตัวแทนรับมอบ

ทาง สภ.ปราณบุรี ต้องขอขอบพระคุณ อู่ปราณบุรี คาร์เซ็นเตอร์ เป็นอย่างสูงด้วยครับ