ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าราชการตำรวจ สภ.ปราณบุรี