สภ.ปราณบุรี ร่วมกับเทศบาล อบต.ต่างๆในเขตรับผิดชอบ ติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562​ บนถนนสายเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนถนน