เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ปราณบุรี
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตลาดนัดหน้าอำเภอปราณบุรี พบรถจักรยานยนต์ จอดไว้ในที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ไม่ล็อคคอรถ เสียบกุญแจค้างไว้ ฯ
จึงได้ออกใบสั่งเตือนภัยให้แกเจ้าของรถ
เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน ตระหนักถึงภัยอาชญากรรม ที่จะมาถึง

เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ปราณบุรี
ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตลาดนัดหน้าอำเภอปราณบุรี พบรถจักรยานยนต์ จอดไว้ในที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ไม่ล็อคคอรถ เสียบกุญแจค้างไว้ ฯ
จึงได้ออกใบสั่งเตือนภัยให้แกเจ้าของรถ
เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน ตระหนักถึงภัยอาชญากรรม ที่จะมาถึง