สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี  ได้จัดทำโครงการถนนสีขาวพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรปราณบุรี และกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร    จำนวน 2 จุด คือ

1.       สี่แยกปราณบุรี   (ถนนรัฐบำรุง  - โรงเรียนวันทามารีอา)

2.     สี่แยกปราณบุรี  (ถนนพลายงาม  - ร้านอาป๋า)

โดยมีกำหนดการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเขตพื้นที่ควบคุมการขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยเน้นการจับกุมผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และมาตรการ รสขม รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

 

โดย สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยการจัดทำโครงการถนนสีขาว นี้ ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดุจครอบครัวเดียวกัน

 

สภ.ปราณบุรี 28 มิถุนายน 2560 ด.ต.ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร / วิทยากร D.A.R.E. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา ตามโครงการ D.A.R.E