สภ.ปราณบุรี 
วันนี้ 15 พ.ค.62 เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.ภพธร สีทะหา สวป.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
ส.ต.ท.เอนก ฟักเถื่อน 
ผู้รับผิดชอบตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โดยมี นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองยิงหมีและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

สภ.ปราณบุรี

   พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ปราณบุรี
   พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
   พ.ต.ท.สนั่น ศิริมงคล รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ปราณบุรี
   พ.ต.ท.นิสรา ภาวโสภณ สว.อก.สภ.ปราณบุรี
   พ.ต.ท.ภพธร สีทะหา สวป.สภ.ปราณบุรี
   พ.ต.ต.สุรพล เห็มไธสง สว.สส.สภ.ปราณบุรี
   ข้าราชการตำรวจ สภ.ปราณบุรี

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ พร้อมอุดมคติตำรวจ

   - พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ปราณบุรี ชี้แจงข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา เรื่อง ความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ทรงผม ให้ถูกต้องตามระเบียบของ ตร. การปฏิบัติตนเมื่อแต่งกายเครื่องแบบ
   - พร้อมตรวจทรงผม และการแต่งกายของข้าราชการตำรวจ สภ.ปราณบุรี
   - ให้ข้าราชการตำรวจ ลงนามรับทราบข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา