สภ.ปราณบุรี เตือนภัย!! เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว มีอุบัติเหตุรายสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สภ.ปราณบุรี จึงมีการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีอุบัติเหตุขนาดใหญ่

สภ.ปราณบุรี
วันที่ 15 ม.ค. 2562
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ จันทร รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ สวป.สภ.ปราณบุรี
ควบคุมการปฏิบัติ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่
โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการซักซ้อม ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรี
- คณะ กต.ตร. สภ.ปราณบุรี
- เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปราณบุรี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลเขาน้อย
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างฯ
ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีอุบัติเหตุขนาดใหญ่ รถตู้ ชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิง บริเวณเส้นทางถนนรัฐบำรุง (ซอย 20) ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

สภ.ปราณบุรี
วันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น.
พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.ปราณบุรี
มอบหมายให้
พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ จันทร รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ สวป.ฯ
คณะ กต.ตร.สภ.ปราณบุรี
ข้าราชการตำรวจ สภ.ปราณบุรี 
ร่วมโครงการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
- เส้นทางถนนพลายงาม ถึง โรงเรียนบ้านตำหรุ
- เส้นทาง อบต.ปราณบุรี ถึง ศาลากลางหมู่บ้านหนองกา
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรขบวนโครงการรณรงค์ฯ
ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน ดังนี้
- บังคับใช้ มาตรการ 10 ข้อหาหลัก
- โครงการ Police i lert u
- โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
- แจกแผ่นพับ สมุดคู่มือ การป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง