27 ตุลาคม 2559 ปราณ 611 ปราณ20 รถยนต์ จราจร จุดตรวจหนองตาแต้ม อำนวยความสะดวกการจราจรและร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอปราณบุรี ณ วัดหนองตาแต้ม

  

26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. สภ.ปราณบุรีจัดให้มีการประชุม กต.ตร. สภ.ปราณบุรี และมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ